βˆ‚prcp [ mean ( { percentile_over [ T2 75% min ] [ NOAA NCDC GCPS MONTHLY STATION mean prcp ] } * masklt { [ percentile_over ( T ) ( KAPLAN Indices NINO3 avOS ) ] , 1 } ) * unnamed ]: βˆ‚prcp percentile data

βˆ‚prcp [ mean ( { percentile_over [ T2 75% min ] [ NOAA NCDC GCPS MONTHLY STATION mean prcp ] } * masklt { [ percentile_over ( T ) ( KAPLAN Indices NINO3 avOS ) ] , 1 } ) * unnamed ].

Independent Variables (Grids)

avOS
grid: /avOS (ids) unordered [ (LaNina) (Neutral) (ElNino)] :grid
IWMO
grid: /IWMO (ids) ordered [ (100300) (101500) (102650) ... (9884350)] N= 7474 pts :grid
prcp
grid: /prcp (ids) unordered [ () (ΨΡΎ)] :grid
Time (time)
grid: /T (months since 01-Jan) periodic (16 Feb - 15 May) to (16 Nov - 15 Feb) by 3.0 N= 4 pts :grid

Other Info

CE
100
colorscalename
tercileclassesscale
CS
0
datatype
realarraytype
maxncolor
254
missing_value
NaN
percentile
Probability
units
percent /ids
history
mean [ ( percentile_over { T2 75% min } { NOAA NCDC GCPS MONTHLY STATION mean prcp } ) * masklt ( { percentile_over [ T ] [ KAPLAN Indices NINO3 avOS ] } , 1 ) ]
Boxes with less than 0.0% dropped
Averaged over T2[1901, 1990] minimum 0.0% data present
colorscale

Last updated: Wed, 13 Feb 2019 20:27:28 GMT

Data Views

avOSIWMOprcpT
[ IWMO |]D
[ IWMO |]D
[ prcp avOS | T IWMO]MMMM


Filters

Here are some filters that are useful for manipulating data. There are actually many more available, but they have to be entered manually. See Ingrid Function Documentation for more information. Average over prcp avOS T IWMO | prcp avOS prcp T prcp IWMO avOS T avOS IWMO T IWMO | prcp avOS T prcp avOS IWMO prcp T IWMO avOS T IWMO | prcp avOS T IWMO |
RMS (root mean square with mean *not* removed) over prcp avOS T IWMO | prcp avOS prcp T prcp IWMO avOS T avOS IWMO T IWMO | prcp avOS T prcp avOS IWMO prcp T IWMO avOS T IWMO | prcp avOS T IWMO |
RMSA (root mean square with mean removed) over prcp avOS T IWMO | prcp avOS prcp T prcp IWMO avOS T avOS IWMO T IWMO | prcp avOS T prcp avOS IWMO prcp T IWMO avOS T IWMO | prcp avOS T IWMO |
Maximum over prcp avOS T IWMO | prcp avOS prcp T prcp IWMO avOS T avOS IWMO T IWMO | prcp avOS T prcp avOS IWMO prcp T IWMO avOS T IWMO | prcp avOS T IWMO |
Minimum over prcp avOS T IWMO | prcp avOS prcp T prcp IWMO avOS T avOS IWMO T IWMO | prcp avOS T prcp avOS IWMO prcp T IWMO avOS T IWMO | prcp avOS T IWMO |
Detrend (best-fit-line) over prcp avOS T IWMO | prcp avOS prcp T prcp IWMO avOS T avOS IWMO T IWMO | prcp avOS T prcp avOS IWMO prcp T IWMO avOS T IWMO | prcp avOS T IWMO |
Convert units from percent/ids to

Note on units