CRSP ER

CRSP ER: Equity Residential.

Documents

overviewan outline showing sub-datasets of this dataset

Datasets and variables

CRSP ER[Price Return ]
CRSP ER ERP[Price Return ]

Last updated: Mon, 10 Jan 2022 19:39:52 GMT

CRSP ER[ ]